Ett belysningsprojekt genomfört under 2018 som involverade armaturbyte av befintlig linspännsinstallation för vägbelysning ovan mark i anslutning till Södra Länken. Sträcka på närmare två kilometer består av en mångfaldig och utmanade miljö att ljusberäkna. De stora variationerna i vägbredd, ljuspunktshöjd och avstånd mellan belysningsstolpar bidrog till extra utmanande krav på armaturer med stöd för olika montagesätt, optik och ljusstyrkor.

Bytet till de nya LED-armaturerna leder till en energibesparing på mellan 40 och 74% längs med de olika sträckorna. Samtidigt som den generella kvaliteten på ljusmiljön förbättras med en bättre jämnhet och ljusstyrka.

 Detaljbild över bron vid sickla kanal. Här är ljuspunktshöjden endast sex meter men tack vara välarbetade ljusberäkningar och armaturer med, för ändamålet, bra optik och låg effekt blev resultatet en mycket bra anläggning.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om hur cookies används på vår webbplats i vår Integritetspolicy.