Vi har tagit fram en bygghandling för belysning längs väg 282 i Knutby. Målsättningen för projektet var att förbättra den generella ljuskvaliteten och skapa en tryggare ljusmiljö för de gående. Ett viktigt fokus från beställaren var att nyttja så stor del som möjligt av den befintliga anläggningen.

Detta resulterade i ett armaturbyte där de nya armaturerna är mellan 40 och 60% mer energieffektiva än de gamla. Den utbytta belysningen resulterade även i en jämnare och bättre ljuskvalitet. I projektet ingick även projektering av nya stolpar längs med gång- och cykelväg, samt stolpar som dömts ut på grund av ålder.

 

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om hur cookies används på vår webbplats i vår Integritetspolicy.