Zemol AB

Vi utför utredningar och behovsanalys av gatu- och vägbelysningsanläggningar.

Vi bistår beställare som tekniskt bollplank genom, bland annat, kravställning för korrekt utförd projektentreprenad samt uppföljning för att säkerställa kvalité och utförande.

Vi framställer kompletta förfrågningsunderlag samt bygghandlingar enligt AMA för el, belysning samt kanalisation. Vi projekterar och skapar ritningar och detaljer i både 2D och 3D. Vi åtar oss både stora och små projekt.

Vi tar fram rutiner efter anläggningsägares dokumentationsbehov. Vi utför kontroll och analys av befintliga anläggningar. Skapande – samt löpande uppdatering – av handlingar för drift och underhåll.


På Zemol strävar vi efter att överträffa kundens förväntningar. Vi lägger stor vikt på tydlighet och estetik i de handlingar vi producerar och sätter kvalitet före kvantitet. Vi tycker om ordning och reda i arbetet men fart och fläkt på kontoret.

Zemol AB
Vasagatan 13A
172 67 Sundbyberg
072-996 63 60
info@zemol.se

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om hur cookies används på vår webbplats i vår Integritetspolicy.