Vi erbjuder högkvalitativa tjänster för informationshantering där vi ser till att skapa ordning och reda i dina lagringsytor och databaser utifrån dina projekts behov.

Med våra datasamordnare ser vi till att hålla ordning och reda i den digitala projekthanteringen. Vi ser till att upprätta välorganiserade mappstrukturer och projektspecifika krav på namnkonventioner för projekthandlingar. Under projektens gång utför vi även granskning och kvalitetskontroller av dokument, hanterar metadatasättning av handlingar samt leveranser till projektens lagringsytor/databaser.

Våra datasamordnare spelar en avgörande roll i att upprätthålla en hög kvalitet på projektets digitala projekthantering, oavsett storlek på projekt. I mindre projekt fokuserar vi på att tidigt utbilda projektörer och samarbetspartners inom digital projekthantering för att få med alla berörda parter på ställda krav och riktlinjer för att optimera kvalitetsnivån och minska merarbete. Vi följer också upp att ställda krav följs inför och under leverans. I större och mer komplexa projekt arbetar vi mer kontinuerligt och nära projektörerna med uppföljning och kvalitetssäkring under projektets gång.

Vi tillhandahåller:
  • Utbildning inom digital projekthantering med tillhörande krav och riktlinjer för att säkerställa att krav och riktlinjer implementeras i ett tidigt skede i projektet.
  • Sammanställning och förmedling av beställarens krav och riktlinjer till projektmedlemmarna.
  • Framtagning av CAD-handledningar, instruktioner och lathundar samt tillhandahållande av mallar och relevanta kravdokument till projektmedlemmarna.
  • Uppföljningsmöten med projektmedlemmar för att kontrollera och följa upp efterlevnad av krav, standarder, rutiner och riktlinjer för digital projekthantering.
  • Organisation av mappstrukturer och filer.
  • Samordning av digitala leveranser för att säkerställa att gällande krav och riktlinjer efterföljts med hög kvalitet.

Med vår expertis och engagemang säkerställer vi att din informationshantering är strukturerad, effektiv och med hög kvalitet, vilket möjliggör smidiga och framgångsrika projektgenomföranden.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att utveckla och stärka er digitala projekthantering.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om hur cookies används på vår webbplats i vår Integritetspolicy.